News - True Incube

Exclusive interview กับผู้ชนะ โครงการ True 5G Tech Sandbox : Metaverse

#Trueincube #True5G #Technology #TrueID #interview

ทาง True Incube ได้เข้าไปสัมภาษณ์ แนวคิดดีดี จากผู้ชนะของโครงการ True 5G Tech Sandbox ที่จัดขึ้นในเดือน ธันวาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับแนวคิดและแรงบันดาลใจในการทำโครงการ โดยคุณปูน ธนา เหลี่ยงเจริญกุล ตัวแทนทีมให้สัมภาษณ์กับเรา

Wolf Door NFT มาจากไหน ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร ?

“ทีม I Do มีแรงบันดาลใจในการประสานการใช้ NFT กับธุรกิจ โดยเรามีการมองจากทิ่งรอบๆตัวที่ทุกวันนี้เราใช้ หรือ มีกิจกรรมร่วมกับมัน” โดยทีมได้เลือกการธุรกิจในด้านการให้ความบันเทิง (Entertainment) แก่ Customer โดยมีแนวคิดคือ คนเราเสพสื่อบันเทิง ความรู้ และอื่นๆ โดยสิ่งเหล่านี่จะช่วยและแทรกซึม เข้าไปอยู่ใน Lifestyle ของแต่ละผู้ใช้ โดยคัดเลือกจากความชอบและความสนใจในเรื่องนั้นๆ ของผู้ชม โดยหนึ่งในธุรกิจ Steaming Service Platform ที่ให้ความบันเทิงแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้ ได้นั้น คือ Platform อย่าง TRUE ID

แรงขับเคลื่อนของทีม I do มีอะไรบ้าง ทำงานกันยังไง ?

“เราได้มีการทำความเข้าใจและ ศึกษาความถนัดของแต่ละคนในทีม ออกมา เพื่อที่จะหาจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสาย Business, Developer, Creative, Artist และ NFT Spacialist โดยมีการแบ่งแยก และแบ่งงานที่ชัดเจน รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูล การให้อำนาจในการตัดสินใจในเรื่องที่คนนั้นถนัด และเนื่องจากทีมเราหลายคนทำงานอยู่แล้ว เราให้ความสำคัญกับการ แบ่งเวลา ในการทำงานให้ลงตัว โดยใช้ Platform ต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือในการทำงาน อาทิเช่น Discord และ Miro นอกเหนือจากนั้นทีมได้มีการกำหนดขอบเขตและ รูปแบบการทำงานที่ลงตัว รวมถึงการปรับทัศนคติและ เป้าหมาย ความต้องการของแต่ละคน ก่อนเริ่มการทำงานอีกด้วย”

Project นี้เริ่มต้นได้อย่างไร ?

เริ่มต้นจากรวมกลุ่มกัน เพื่อคิดค้นโปรเจค (Brainstorm) ซึ่งเราให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้มากๆ เนื่องจากทีมเรามีคนที่หลากหลาย Background แล้วก็ได้การมาซึ่ง Solution ที่ทั้งทีมมีการใช้เวลาในการคัดกรองและ หาข้อมูล โดยการใช้ Framework ต่างๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือในการทำงานได้อย่างดีขึ้น มีการ Brainstorm ไอเดียต่างๆ และรวบรวมไอเดียเหล่านั้น มา Define เป็น Group และ Discuss พร้อมกับ Test ไอเดีย ให้ได้ออกมาเป็น Solution ดังกล่าว สิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราได้ไอเดียนี้มา คือทีมโดยเราได้มีการ Interview ในส่วนของ Customer Segment ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ และมีการคิด Fesability Project เพื่อให้มีความสมจริงและ มีความเป็นไปได้ในการทำจริงและพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงมากที่สุด

มองภาพไว้ไหม ว่าอยากให้ Wolf Door NFT เป็นยังไงต่อไป หลังจากที่ส่งมอบให้กับ True5G แล้ว ?

อยากให้ทาง True5G พา Wolf Door NFT เป็นประตู ที่จะพาเหล่า Customer ไปหาสิ่งที่ตัวเองสนใจ ตวามบันเทิงที่ตัวเองสนใจ และสิ่งที่สำคัญคือ การได้ไปเจอคนที่ชอบในเรื่องเดียวกัน นำไปสู่การสร้าง Wolf Community ต่อไป

บทสัมภาษณ์ โดยคุณปูน ธนา เหลี่ยงเจริญกุล ตัวแทนทีม I Do เรียบเรียงโดย บัญชา ชาวแพรกน้อย

For more information/For English information/For Thai information/Reference